Chỉ thị về đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


2015-10-20 - Ngày 23⁄9⁄2015, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 15⁄CT-BCT về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó yêu cầu:

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn lực, tổ chức phân công đơn vị trong Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương; Xây dựng và công bố công khai đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng; xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch định kỳ hàng năm Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Tổ chức sắp xếp và thành lập bộ phận chuyên trách về hòa giải tại Sở Công Thương; Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã; Hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tăng cường công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý theo quy định; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt quan tâm tới việc thu hồi các sản phẩm khuyết tật có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng; Chỉ đạo các chợ, trung tâm thương mại bố trí nguồn lực và các trang thiết bị để tạo điều kiện cho người tiêu dùng kiểm tra, đối chiếu chất lượng, số lượng, khối lượng hàng hóa, dịch vụ.

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, như yêu cầu sự tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khảo sát thực tế, tập hợp ý kiến, phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng; đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng tới các nhóm người tiêu dùng và doanh nghiệp cụ thể trên địa bàn; Tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chủ trương, chính sách, phương hướng, kế hoạch và biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chỉ thị số 15/CT-BCT được ban hành có tác dụng tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường có nhiều thách thức như hiện nay, tạo niềm tin của người tiêu dùng thêm yên tâm hơn khi trao đổi, mua bán trên thị trường có sự quản lý của nhà nước ta.

Chi tiết Chỉ thị xem tại đây

Nguồn:Lê Phương (Phòng QLTM)