Sở Công Thương Lai Châu làm việc với Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương


2015-10-16 - Ngày 15⁄10⁄2015, Đoàn công tác của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương do đồng chí Lê Quốc Phương - Phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Sở Công thương Lai Châu về công tác phối hợp xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin hoạt động xuất nhập khẩu thương mại biên giới.

Tiếp Đoàn công tác của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công thương có đồng chí Trần Văn Sáng - Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý thương mại.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Sở Công thương báo cáo tình hình xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại biên giới của tỉnh Lai Châu thời gian qua, các thành viên Đoàn công tác và đại diện Sở Công thương đã thảo luận các vấn đề: Việc hỗ trợ trao đổi, kết nối thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại biên giới qua các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; việc xây dựng kế hoạch phối hợp, đầu mối cộng tác viên tiếp tục thực hiện cung cấp, thẩm định thông tin về hoạt động thương mại biên giới tại tỉnh Lai Châu để xây dựng Đề án “Thông tin Thương mại biên giới phục vụ quản lý Nhà nước”,...

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương và đại diện Lãnh đạo Sở Công thương Lai Châu  đã cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ kế hoạch phối hợp xây dựng mạng lưới cung cấp thông tin hoạt động xuất nhập khẩu thương mại biên giới.

Nguồn:Trần Thu