Kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý III, nhiệm vụ chủ yếu quý IV năm 2015


2015-10-02 - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh Lai Châu về việc tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Quý III năm 2015, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều biện pháp đồng bộ, tăng cường sự phối hợp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với kết quả cụ thể như sau:

         Đã phát hiện và xử lý 355 vụ vi phạm; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá tiền bán thanh lý hàng tịch thu ước tính trên 1,6 tỷ đồng; trị giá hàng hóa, tang vật tịch thu ước tính trên 205 triệu đồng.

          Trong đó, hàng hóa và tang vật tịch thu chủ yếu gồm: Hàng cấm như thuốc phiện, hê rô in, ma túy tổng hợp, quả thuốc phiện, ma túy đá, gỗ các loại, sản phẩm từ động vật hoang dã. Hàng nhập lậu như điện thoại di động, đồ chơi trẻ em, ô, hóa mỹ phẩm các loại. Hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ như tiền giả, giấy in tiền giả, dầu gội đầu, bóng đèn. Hàng quá hạn dùng, kém phẩm chất như mỳ tôm, bánh kẹo các loại, nước giải khát các loại. Hàng hóa không qua kiểm dịch, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như gia cầm giống, ca rô phi đơn tính...

          Theo nhận định, những tháng cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn diễn biến phức tạp. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, để góp phần đảm bảo ổn định tình hình thị trường, phòng chống các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm, đặc biệt vào thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đó là:

          - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 1042/KH-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá...

          - Tổ chức đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389/ĐP kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn trọng điểm, mở các đợt cao điểm về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm, đặc biệt vào thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, chấp hành chế độ thuế, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa; việc chấp hành pháp luật về giá như đăng ký giá, kê khai giá; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý gây mất ổn định thị trường.

          - Thường xuyên theo dõi, dự báo, nắm tình hình, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nguồn:Trần Thu