Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết trung thu năm 2015


2015-08-20 - Thực hiện Công văn số 1288⁄QLTT-KSCLHH ngày 13⁄8⁄2015 của Cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2015. Chi cục Quản lý thị trường yêu cầu các Đội Quản lý thị trường thực hiện một số nội dung sau:

           Công tác tuyên truyền: Các Đội Quản lý thị trường theo địa bàn được phân công phụ trách chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương tổ chức tuyên truyền pháp Luật ATTP và các văn bản có liên quan đến các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và người tiêu dùng nâng cao nhận thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

             Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:

          - Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt, kẹo, nước giải khát, thực phẩm đã qua chế biến và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các sản phẩm thực phẩm...

          Giai đoạn trước Tết Trung thu, tập trung kiểm tra nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu, kiểm tra việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận sức khỏe, xác nhận  kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm và việc chấp hành các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong dịp Tết Trung thu, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh, các đại lý, cửa hàng bán bánh Trung thu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm và việc chấp hành các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm. Sau dịp Têt Trung thu, tập trung kiểm tra việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng.

          - Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, các nhân kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em, kiểm tra về xuất xứ, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy... Chú trọng kiểm tra các mặt hàng đồ chơi thông minh, tích hợp nhiều chức năng, đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực.

          Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

          Yêu cầu các Đội Quản lý thị trường, các phòng chuyên môn thuộc Chi cục triển khai thực hiện và báo cáo chuyên đề kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong dịp Tết Trung thu trước ngày 31 tháng 9 năm 2015 về Chi cục  để tổng hợp báo cáo Cục Quản lý thị trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các Đội Quản lý thị trường phản ánh qua phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chi cục trưởng.

 

Nguồn:Phòng NVTH (CCQLTT)