Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2015


2015-08-28 - Thực hiện Kế hoạch số 59⁄KH-BCĐ ngày 25⁄8⁄2015 của Ban Chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh Lai Châu về Kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2015. Ngày 27⁄8⁄2015, Sở Công thương ban hành văn bản số 582⁄SCT-QLTT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2015, yêu cầu các phòng chuyên môn Sở, phòng Công Thương các huyện, phòng Kinh tế thành phố và Chi cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Phòng Quản lý thương mại phối hợp với các phòng chuyên môn Sở và Chi cục Quản lý thị trường tham mưu Giám đốc Sở:

Phối hợp với Sở Y tế và các Sở, Ngành có liên quan để triển khai công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2015 với các hoạt động cụ thể thực hiện theo Kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2015 của Ban Chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu và các qui định quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực công thương.

Phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm; tuyên truyền vận động người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm của các cơ sở không bảo đảm  vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm thực phẩm ô nhiễm, biến chất; công khai trước công luận các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm bị xử lý.

Phòng Công Thương các huyện, phòng Kinh tế thành phố:

 Phối hợp với cơ quan y tế, các ban ngành tại địa phương tham mưu UBND các huyện, thành phố tổ chức các Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, kết hợp với tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm.

Chi cục Quản lý thị trường:

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2015. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chất lượng VSATTP trên địa bàn tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trong lĩnh vực công thương và các lĩnh vực liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt, kẹo, bia, nước giải khát, sản phẩm đã qua chế biến và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các sản phẩm thực phẩm, cụ thể:

Giai đoạn trước Tết Trung thu, tập trung kiểm tra nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu, kiểm tra việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, công bố tiêu chuẩn sản phẩm; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khám sức khỏe, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trong dịp Tết Trung thu, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đại lý, cửa hàng, Siêu thị, cơ sở nhập khẩu thực phẩm, bán bánh Trung thu về các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm và việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. Sau dịp Tết Trung thu, tập trung kiểm tra việc thu hồi và xử lý các sản phẩm tồn đọng, hết hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo các Đội quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, các nhân kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em, kiểm tra về xuất xứ, hóa đơn chứng từ, ghi nhãn hàng hóa, chứng nhận hợp quy... Chú trọng kiểm tra các mặt hàng đồ chơi thông minh, tích hợp nhiều chức năng, đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực.

 - Bố trí cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo vì chất lượng VSATTP tỉnh, huyện, thành phố thực hiện theo Kế hoạch số 59/KH-BCĐ ngày 25/8/2015 của Ban Chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh Lai Châu về Kế hoạch triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2015.

- Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát kết hợp công tác tuyên truyền phổ biến trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở đã ký cam kết nhưng vẫn còn vi phạm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ nội dung công văn này, yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo theo quy định. Giao Chi cục Quản lý thị trường làm đầu mối tổng hợp báo cáo nhanh, báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2015 của ngành công thương trước ngày 02/10/2015 để báo cáo Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo vì chất lượng VSATTP tỉnh.

Nguồn:Trần Thu