Mời các đơn vị tham gia phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại tỉnh Lai Châu năm 2015


2015-08-26 - Thực hiện Quyết định số 11855⁄QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2015. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu tổ chức mời các doanh nghiệp tham gia Chương trình đưa hàng Việt về miền nuia, trên địa bàn tỉnh năm 2015

 

Chi tiết xem tại đây

Nguồn:Trung tâm Khuyến công và XTTM