Thông báo về việc công bố đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP tỉnh Lai Châu


2015-08-17 - Căn cứ Quyết định số 759⁄QĐ-UBND ngày 09⁄7⁄2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lai Châu, nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, các hành vi gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả; Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác về các hành vi liên quan trên như sau:

1. Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389/ĐP, gồm:

- Điện thoại: 02313.899.389

- Email: bcd389lc@gmail.com

- Địa chỉ tiếp nhận đơn, thư, văn bản: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu, Tổ 3, Phường Quyết Thắng, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

2. Thông tin tiếp nhận, xử lý gồm

- Thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

- Thông tin tố giác cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP,  UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị có chức năng và các cơ quan báo, đài truyền hình địa phương tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện.

Nguồn:Trần Thu