Đại hội Chi đoàn Văn phòng Sở Công thương Lai Châu lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2014.


2012-03-25 - Thực hiện Kế hoạch số 35 KH⁄ĐDCĐT ngày 03⁄10⁄2011 của BCH Đoàn Dân chính Đảng tỉnh về việc tổ chức đại hội CĐ tiến tới Đại hội Đoàn Dân chính lần thứ VII. Được sự đồng ý của Chi bộ Văn phòng Sở, Đoàn cơ sở Sở Công Thương. Ngày 24⁄3⁄2012, tại Hội trường Sở Công Thương Lai Châu, Chi đoàn Văn phòng sở Công thương đã tổ chức Đại hội Chi đoàn Văn phòng Sở Công thương Lai Châu lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2014.

Đến dự Đại hội có đồng chí Lường Danh Vọng - Ủy viên BCH Chi bộ Văn phòng Sở; đồng chí Nguyễn Đức Ngọc - Bí thư Đoàn cơ sở Sở Công thương; đồng chí đại diện BCH Chi đoàn Khuyến công và Xúc tiến thương mại cùng toàn thể các đồng chí là đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn Văn phòng Sở.

Tại đại hội, đại diện đoàn Chủ tịch trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi đoàn Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2010 - 2012 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2014.

Đại hội được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên BCH Chi bộ Văn phòng Sở và ý kiến của đại diện đoàn cấp trên để bổ sung vào Nghị quyết Đại hội và cụ thể hóa thành các chương trình hành động của Đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành mới, nhiệm kỳ 2012 - 2014 gồm 05 đồng chí: Vương Thị Diễm Ly Ly - Bí thư; Đặng Thị Thủy - Phó bí thư; 03 đ/c: Đặng Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Hương Trà, Lê Thị Tân - Ủy viên.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2014 ra mắt

Nhiệm kỳ 2012 - 2014, Chi đoàn phấn đấu đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh xuất sắc hàng năm; phấn đấu 80% đoàn viên đạt loại xuất sắc, 20% đoàn viên xếp loại khá; phấn đấu trên 80% đoàn viên trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; giới thiệu cho Chi bộ Văn phòng Sở 03 đoàn viên ưu tú trong đó có ít nhất 02 đoàn viên được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng....

Với các mục tiêu đề ra, Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới hứa sẽ thực hiện tốt hơn nữa theo đúng phương hướng nhiệm vụ đã đề ra và quyết tâm đưa phong trào Đoàn của Chi đoàn ngày càng phát triển./.

Nguồn:Trần Thu