Mở đợt cao điểm chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng


2015-07-22 - Ngày 22⁄7⁄2015, Sở Công thương ban hành văn bản số 494⁄SCT-QLTT về việc mở đợt cao điểm chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Chi tiết Văn bản xem tại đây

Nguồn:Trần Thu