UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41⁄NQ-CP ngày 09⁄6⁄2015 của Chính phủ.


2015-07-21 - Ngày 16⁄7⁄2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1042⁄KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 41⁄NQ-CP ngày 09⁄6⁄2015 của Chính Phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Mục đích của Kế hoạch: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương, các lực lượng chức năng và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn của cộng đồng, sức khỏe của người tiêu dùng.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tạo sự chuyển biến căn bản, góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và hội nhập quốc tế; thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng thu ngân sách, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

Yêu cầu: các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh phải xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đạt hiệu quả.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ theo địa bàn, lĩnh vực được phân công quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm về an toàn thực phẩm.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

Nguồn:Trần Thu