Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 của Ban chỉ đạo 389 quốc gia.


2015-07-11 - Chiều ngày 10⁄7⁄2015, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia (gọi tắt là BCĐ 389 quốc gia) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 41⁄NQ-CP ngày 09⁄6⁄2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì Hội nghị.

     Tại điểm đầu cầu tỉnh Lai Châu, Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo 389/ĐP; Dự Hội nghị có Lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP.

    Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, sáu tháng đầu năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng các cấp đẩy mạnh phối hợp đấu tranh có hiệu quả, phát hiện, bắt giữ, xử lý 95.832 vụ việc vi phạm (tăng 33,98% so với cùng kỳ năm 2014); số thu nộp ngân sách nhà nước từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế ước đạt 4.363 tỷ 514 triệu đồng (tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014); khởi tố 699 vụ/819 đối tượng.

    Trên địa bàn tỉnh Lai Châu, sáu tháng đầu năm 2015, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP đã phát hiện, xử lý 574 vụ với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và trị giá tiền bán thanh lý hàng tịch thu ước tính trên 2.182 triệu đồng; trị giá hàng hóa, tang vật tịch thu chưa bán và trị giá hàng hóa, tang vật tiêu hủy ước tính 269 triệu đồng.

    Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

    Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ghi nhận những ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2015. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kịp thời công tác thanh tra, kiểm tra của lực lượng chức năng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân; quan tâm mua sắm phương tiện để lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nguồn:Trần Thu