Lai Châu: Tập huấn Thương mại điện tử năm 2015


2015-06-23 - Thực hiện Quyết định số 100⁄QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015. Từ ngày 22 - 26⁄6⁄2015, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công thương Lai Châu phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công thương tổ chức lớp tập huấn về Thương mại Điện tử (TMĐT) cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

        Trong thời gian tập huấn, các học viên được tiếp thu các văn bản pháp quy liên quan đến thương mại điện tử; Thực trạng thiết kế Website TMĐT tại Việt Nam; Trách nhiệm của người bán trong giao dịch TMĐT; Các bước xây dựng một kế hoạch kinh doanh trực tuyến; Xây dựng thương hiệu, tiếp thị thông minh; Những lưu ý khi triển khai kinh doanh TMĐT; Xu hướng phát triển TMĐT.

          Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về Thương mại điện tử.      

Nguồn:Hà Giang