Hội nghị mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, chế biến chè xanh xuất khẩu


2015-06-10 - Ngày 09⁄06⁄2015, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu phối hợp với Phòng Công thương huyện Tân Uyên, UBND xã Phúc Khoa và Hợp tác xã Phúc Khoa tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, chế biến chè xanh xuất khẩu tại xã Phúc Khoa.

         Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Phòng Công thương huyện Tân Uyên, UBND xã Phúc Khoa và một số cơ sở CNNT sản xuất chế biến chè trên địa bàn tỉnh.

          Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, chế biến chè xanh xuất khẩu tại xã Phúc Khoa là một trong các hoạt động thuộc chương trình khuyến công Quốc gia. Thông qua hội nghị trình diễn góp phần tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, từng bước nâng cao nhận thức, tạo điều kiện hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi dây chuyền công nghệ sản xuất tạo ra các sản phẩm có chất lượng, đem lại giá trị kinh tế và khả năng cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt tạo việc làm ổn định cho lao động tại địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Nguồn:Phương Ngân