Bộ Công Thương bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 tại tỉnh Lai Châu.


2012-04-09 - Ngày 04 tháng 4 năm 2012 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1652⁄QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025, Quyết định này bổ sung cho quyết định số 25⁄QĐ-BCT ngày 04⁄8⁄2008 về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 cụ thể:

Khoan thăm dò tại mỏ đất hiếm Đông Pao của công ty cổ phần đất hiếm Lai Châu (Ảnh minh họa)

Sửa đổi phần II, phụ lục 4 – Danh mục các dự án đầu tư 2008 - 2015 “Khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao, công suất khai thác 200.000 tấn quặng /năm; công suất chế biến 10.000 tấn REO riêng rẽ/năm (Liên doanh với nước ngoài)” thành “Khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao, công suất 720.000 tấn quặng/năm, công suất chế biến 20.000 tấn REO riêng rẽ/ năm (Liên doanh với Nhật Bản và đầu tư)”.

Sửa đổi phần II phụ lục 5- Danh mục các dự án đầu tư 2016 - 2025 “Mở rộng, nâng công suất khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao công suất khai thác 400.000 tấn quặng/ năm, công suất chế biến 12.000 - 14.000 tấn REO riêng rẽ/năm (Liên doanh với nước ngoài)” thành “Mở rộng, nâng công suất khai thác, chế biến đất hiếm Đông Pao công suất khai thác 1,1 triệu tấn quặng/ năm, công suất chế biến 30.000 tấn REO riêng rẽ/năm (Liên doanh với Nhật Bản và tự đầu tư)”

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Nguồn:Phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công thương)