Tăng cường phối hợp trong công tác chống buôn lậu với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc


2015-04-26 - Thực hiện Công điện số 59⁄TLSQ ngày 26⁄3⁄2015 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh - Trung Quốc về việc thông báo nội dung Công hàm của Ngoại vụ tỉnh Vân Nam - Trung Quốc đề nghị phối hợp trong công tác chống buôn lậu giữa tỉnh Vân Nam với các tỉnh phía Bắc Việt Nam.

     Để phối hợp thực hiện có hiệu quả trong công tác chống buôn lậu trên tuyến biên giới, nhất là tại địa bàn các huyện có đường biên giới giáp với các châu của tỉnh Vân Nam - Trung Quốc theo nội dung thông báo của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh - Trung Quốc. Ngày 25/4/2015, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 06/BCĐ-SCT về việc phối hợp trong công tác chống buôn lậu với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, yêu cầu:

    1. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP; UBND các huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 2118/CĐ-TTg ngày 28/10/2014 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các Kết luận, chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389/ĐP về việc tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

    2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng: Nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường lực lượng đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông qua hàng hóa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu; kiểm soát hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, hai bên cánh gà cửa khẩu nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trong địa bàn kiểm soát. Có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quay vòng hóa đơn, chứng từ; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại trong khai báo hải quan và các vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

    3. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng: Nắm bắt thông tin kịp thời, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; giám sát chặt chẽ việc mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới để chống tình trạng các đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi thuế đối với cư dân biên giới cư dân biên giới để hợp thức hóa hàng nhập lậu.

    4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn biên giới; tập trung kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, sông suối giáp biên, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, nơi tiềm ẩn nguy cơ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

    Phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền để dân cư khu vực biên giới không tiếp tay, vận chuyển, mua bán hàng hóa nhập lậu.

    5. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh - Trung Quốc thông tin kịp thời tình hình hoạt động buôn lậu tại khu vực biên giới của phía bạn  giáp với tỉnh Lai Châu để thông báo cho các ngành chức năng có liên quan chủ động phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu và giải quyết những vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam và mua bán trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

    6. UBND các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn: Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, chủ động phối hợp với các ngành thành viên ban chỉ đạo 389/ĐP, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương các huyện biên giới phía bạn kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu tại địa bàn, khu vực thuộc phạm vi quản lý.

     Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nhất là các xã khu vực biên giới đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chống buôn lậu; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu để cán bộ, công chức và Nhân dân nhận thức đúng và không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

    Yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP; Sở Ngoại vụ; UBND các huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP (Sở Công thương tỉnh Lai Châu) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia  và UBND tỉnh.

Nguồn:Trần Thu