Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu


2015-04-25 - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, thời gian qua các địa phương trong cả nước đã có nhiều cố gắng trong công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu và đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển, buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu còn diễn biến phức tạp. Đối với tỉnh Lai Châu tình trạng buôn bán thuốc lá nhập lậu tuy không rộng rãi, nhưng vẫn có đối tượng cất giấu, vận chuyển nhỏ lẻ từ bên ngoài vào tiêu thụ dưới nhiều hình thức, nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

      Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu; Chỉ thị số  04/CT-BCT, ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu địa bàn. Ngày 24/4/2015, Ban Chỉ đạo 389/ĐP ban hành văn bản số 07/VB-BCĐ về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu, yêu cầu:

     1. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc và các lực lượng chức năng quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu; Chỉ thị số  04/CT-BCT, ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu. xác định thuốc lá là mặt hàng trọng điểm của công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu năm 2015 và các năm tiếp theo; cán bộ, công chức phải gương mẫu trong việc không sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu, không tiếp tay cho các hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

     2. Sở Công thương: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP chủ trì và phối hợp các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh; UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, mở đợt cao điểm kiểm tra các đối tượng kinh doanh thuốc lá, trong đó cần tập trung vào các đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng để làm đầu mối buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ thuốc lá nhập lậu theo quy định của pháp luật.

     Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi giám sát  hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc lá nhập lậu và tổ chức kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh, các điểm bán lẻ thuốc lá, các dịch vụ có kinh doanh thuốc lá như: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, Kraoke, nhà nghỉ, khách sạn… trong việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh thuốc lá; kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh đã ký cam kết không kinh doanh, buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

     Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 7105/KH-BCT ngày 29/07/2014 của Bộ Công Thương về tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong việc tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc lá, xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ thuốc lá nhập lậu nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá; tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá ký cam kết không kinh doanh, tàng trữ thuốc lá nhập lậu.

     3. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác điều tra, trinh sát nắm bắt tình hình, xác lập các chuyên án đấu  tranh, triệt phá các đầu mối chuyên buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu có tổ chức; đồng thời xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu thuốc lá; tiến hành điều tra đối với các vụ việc đã phát hiện, bắt giữ  phải khởi tố, truy tố để đưa ra xét xử  kịp thời.

     Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các phương tiện cất giấu, vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ bên ngoài vào tỉnh, nhất là tuyến quốc lộ 4D, quốc lộ 32.

     4.  Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng:  Nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn biên giới, tập trung kiểm tra chặt chẽ địa bàn kiểm soát hải quan; các khu vực đường mòn, lối mở nơi có tiềm ẩn nguy cơ vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới; không để các đối tượng lợi dụng trong khai báo, lợi dụng chính sách cư dân biên giới để nhập lậu thuốc lá, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

     5. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Công thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chống buôn lậu thuốc lá và cảnh báo cho người tiêu dùng các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe khi sử dụng thuốc lá không rõ nguồn gốc, thuốc lá nhập lậu, không tham gia tiếp tay cho hoạt động buôn lậu thuốc lá; đồng thời đưa tin công khai các đối tượng vi phạm bị xử lý về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậụ nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

     Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng có biện pháp giám sát, kiểm tra ngăn chặn hoạt động buôn lậu thuốc lá qua đường bưu điện, phương tiện vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh...

    6. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn và các xã, phường, thị trấn tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, kịp thời kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu trên địa bàn quản lý.

    Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chống buôn lậu thuốc lá, đồng thời cảnh báo cho người dân các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe sử dụng thuốc lá không rõ nguồn gốc, thuốc lá nhập lậu để nâng cao nhận thức và không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu.

     7. Các sở, ngành thành viên khác trong Ban Chỉ đạo 389/ĐP: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389/ĐP; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong việc nắm tình hình, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, kiểm soát tốt tình hình buôn bán thuốc lá nhập lậu trên địa bàn.

     Yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP (Sở Công thương tỉnh Lai Châu) định kỳ hàng tháng theo quy định để  tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia  và UBND tỉnh.

 

Nguồn:Trần Thu