Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020


2015-04-10 - Ngày 08⁄4⁄2015, Đảng bộ Sở Công thương đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lai Châu.

      Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Sở Công thương đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã đề ra. Kết quả: Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Việc triển khai Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI “Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

     Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2011-2015: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) ước đạt 2.214,5 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 16.107 tỷ đồng; Chỉ số giá tiêu dùng qua các năm tăng ở mức thấp: Năm 2011 tăng 9,54%; năm 2012 tăng 6,3%; năm 2013 tăng 3,26%; năm 2014 tăng 4,13%; Tổng giá trị xuất hập khẩu ước đạt 65,7 triệu USD....

     Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Công thương đề ra các chỉ tiêu Nghị quyết, đó là: Hàng năm Đảng bộ đạt “trong sạch, vững mạnh”; Hàng năm lãnh đạo 100% các tổ chức đoàn thể đạt “vững mạnh” trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ kết nạp 15 đảng viên mới trở lên; 100% cán bộ, đảng viên, CCVC&LĐ không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội... Các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành Công thương đó là: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 5.467 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 38,3%/năm; trên 85% số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 6.732 tỷ đồng,tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 10%/năm; Giá trị hàng hóa địa phương xuất khẩu tăng bình quân 7,02%/năm.

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lai Châu đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Sở Công thương trong nhiệm kỳ qua. Yêu cầu trong thời gian tới Đảng bộ Sở Công thương cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết thành các chương trình hành động, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành....

Ảnh: Đ/c Triệu Thị Vân - Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

       Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 09 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Nguyễn Sỹ Chín - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở tái cử Bí thư Đảng bộ Sở. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 05 đồng chí.

Ảnh: Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Nguồn:Trần Thu