Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu


2015-03-31 - Ngày 24⁄3⁄2015, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 04⁄CT-BCT về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu. Trong đó, có các nội dung chủ yếu sau:

      Yêu cầu Cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá và xác định thuốc lá là mặt hàng trọng điểm của công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu năm 2015 và các năm tiếp theo. Cán bộ, công chức Quản lý thị trường phải gương mẫu trong việc không sử dụng thuốc lá điếu nhập lậu, không tiếp tay cho các hành vi kinh doanh thuốc lá nhập lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác...

      Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn xử lý thông tin kịp thời, kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh thuốc lá trong việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh đã ký cam kết không kinh doanh, buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu cần tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để việc ký cam kết có hiệu quả, không mang tính hình thức. Chủ động nắm thông tin xây dựng Phương án, kế hoạch phối hợp kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, đúng thời điểm nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc ngăn chặn hoạt động buôn lậu, buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 trong việc nắm tình hình buôn lậu, vận chuyển kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu để kịp thời tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, ngăn chặn....

     Bộ Công thương cũng yêu cầu Tổng công ty thuốc lá Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá nâng cao chất lượng, giảm giá thành đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước, đồng thời chủ động hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin hỗ trợ cho công tác kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ  thuốc lá nhập lậu. Yêu cầu Hiệp hội thuốc lá Việt Nam thực hiện hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân không tham gia buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu; hỗ trợ lực lượng quản lý thị trường trong công tác kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu.

      Chi tiết Chỉ thị xem tại đây

Nguồn:Trần Thu