Khai giảng lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN (đợt 1)


2015-04-03 - Ngày 02⁄4⁄2014, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn nổ mìn - Hội kỹ thuật nổ mìn Việt Nam tổ chức khai giảng lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN (đợt 1) cho các đơn vị hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

          Trong thời gian tập huấn, các học viên được tiếp thu các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý vật liệu nổ công nghiệp như: Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp, Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp... Ngoài ra, các học viên còn được học về kỹ thuật, các phương pháp nổ mìn, bảo quản vật liệu nổ tại nơi nổ mìn; các quy định về tiêu hủy VLNCN, các biện pháp an toàn khi tiêu hủy VLNCN...

          Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ đã hoàn thành khóa huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp./.

Nguồn:Phương Ngân