Tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả


2015-01-24 - Thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: số 968⁄BTC-BCĐ389 ngày 26⁄12⁄2014 về việc tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; số 06⁄BCĐ389 ngày 14⁄01⁄2015 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá; Chỉ thị số 01⁄CT-UBND ngày 12⁄01⁄2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Ngày 22/01/2015 Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 01/VB-BCĐ về việc tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Yêu cầu các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP thực hiện các nội dung sau:

1. Các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 2118/CĐ-TTg ngày 28/10/2014 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; các Kết luận, chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 389/ĐP về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo địa bàn, lĩnh vực quản lý; tăng cường áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu, hành vi làm ngơ, tiếp tay, bao che cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn biên giới; tập trung kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, sông suối giáp biên, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, nơi tiềm ẩn khả năng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương các huyện biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cư dân khu vực biên giới không tiếp tay, vận chuyển, mua bán hàng hóa, thuốc lá nhập lậu.

3. Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù thàng:

- Nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường lực lượng đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, hai bên cánh gà cửa khẩu nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trong địa bàn kiểm soát.

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát không để các đối tượng lợi dụng chính sách cư dân biên giới để buôn lậu, gian lận thương mại.

4. Cục Thuế tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử đụng hóa đơn của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tránh việc lợi dụng hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa nhập lậu; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chấp hành chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, gian lận, nợ đọng thuế. 

5. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng thực hiện các chuyên đề, chuyên án, các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá các đối tượng chủ “đầu nậu”, đường dây, ổ nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả có giá trị lớn; xác minh làm rõ để xử lý nghiêm các trường hợp có đấu hiệu bao che, tiếp tay cho buôn lậu; đồng thời phối hợp hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc điều tra, xử lý những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.

            - Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả trên các tuyến quốc lộ ra vào tỉnh.

6. Sở Công thương:

- Tham mưu Ban chỉ đạo 389/ĐP tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác chỉ đạo của các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 tại Quyết định số 07/QĐ-BCĐ ngày 28/11/2014 của Ban chỉ đạo 389/ĐP.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh trái phép, hàng giả, hàng kém chất lượng; đảm bảo ổn định thị trường, giá cả các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và dự trữ các mặt hàng thiết yếu dự phòng mùa mưa lũ năm 2015; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong việc thực hiện cam kết về dự trữ, cung ứng, giá cả và chất lượng hàng hóa.

  - Phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chuẩn bị các phương án cần thiết đảm bảo không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng gây khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến, bán cao hơn giá niêm yết; lợi dụng sản xuất, kinh doanh, trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

7. Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh, nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.  Kiểm tra việc chấp hành quy định về kê khai giá, đăng ký, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kiểm soát chặt chẽ phương án giá, mức giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá; hàng hóa dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa về giá cước vận tải, giá cước hàng hóa; thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải theo quy định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý giá cước vận tải.

- Phối hợp với Sở Công thương, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và dự trữ các mặt hàng thiết yếu dự phòng mùa mưa lũ năm 2015.

8. UBND các huyện, thành phố:

- Triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng và kinh doanh trái phép; kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch; việc thực hiện các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong kết quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo địa bàn, lĩnh vực quản lý.

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nhất là các xã khu vực biên giới đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về chống buôn lậu để Nhân dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Các Sở, ngành thành viên khác trong Ban chỉ đạo 389/ĐP căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, ngành Trung ương; Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 389/ĐP ; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong việc nắm tình hình, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm tạo sự thống nhất cao để ngăn chặn, kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Yêu cầu các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh (qua Sở Công thương tỉnh Lai Châu) để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh./.

Nguồn:Trần Thu