Quyết định thành lập Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP kiểm tra tình hình thị trường Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015


2015-01-27 - Ngày 22⁄01⁄2015, Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP ban hành Quyết định số 02⁄QĐ-BCĐ về việc thành lập Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 389⁄ĐP kiểm tra tình hình thị trường Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015. Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu của Đoàn công tác bao gồm:

1.  Kiểm tra công tác chỉ đạo của các huyện, thành phố triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, quản lý giá, điều hành bình ổn giá; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá: Đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kiểm soát các yếu tố hình thành giá, nhất là đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa bình ổn giá; hàng hóa dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. Ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, gây khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến, bán hàng cao hơn giá niêm yết; lợi dụng sản xuất, kinh doanh, trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về ghi nhãn hàng hóa, đo lường chất lượng hàng hoá và chấp hành các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

4.  Kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

5.  Kiểm tra việc cung ứng điện, phương án dự phòng để đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân; công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi.

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Nguồn:Trần Thu