Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2015


2014-08-22 - Ngày 21⁄8⁄2014, Sở Công thương ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2015 số 553⁄KH-SCT

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Nguồn:Trần Thu