Hội nghị Tập huấn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014


2014-11-29 - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngày 28⁄11⁄2014, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Lai Châu phối hợp với Văn phòng Tiết kiệm năng lượng - Vụ khoa học công nghệ tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 cho các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, Hợp tác xã, các đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được tiếp thu các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống sinh hoạt.

Thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên đã nắm vững những kiến thức, kinh nghiệm, giải pháp trong và sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn năng lượng và giảm chi phí sử dụng năng lượng dể áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình.

Nguồn:Thế Anh (TTKC&XTTM)