Tập huấn kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)


2014-12-03 - Ngày 02⁄12⁄2014, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu phối hợp với Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội tổ chức khai giảng lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) cho các đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vừ A Tiến - Phó Giám đốc Sở Công thương dự và khai giảng Lớp tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được các Giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội truyền đạt các văn bản quy phạm pháp luật mới về quản lý vật liệu nổ công nghiệp như: TCVN 5178:2004 về Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên; Quy chuẩn QCVN 02:2008/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật về kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; kỹ thuật nổ mìn và cách đảm bảo an toàn trong nổ mìn khi khai thác.

Đây là những kiến thức cơ bản giúp các học viên nắm vững quy định của pháp luật, các biện pháp bảo đảm an toàn để áp dụng có hiệu quả vào quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Nguồn:Thế Anh (TTKC&XTTM)