Lễ Ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong tiêu thụ nông sản, hàng hoá công nghiệp cung ứng vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015.


2012-12-04 - Chiều ngày 30⁄11⁄2012, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Sở Công thương Lai Châu đã tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp “phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong tiêu thụ nông sản, hàng hoá công nghiệp cung ứng vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2012 - 2015”.

          Dự Lễ Ký kết Chương trình phối hợp có đồng chí Nguyễn Thị Quế - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đồng chí Trần Văn Sáng - Phó Giám đốc Sở Công thương cùng Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của hai ngành.

          Mục đích của Lễ ký kết nhằm tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể nói chung và trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ nói riêng. Phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong việc đảm bảo cung ứng đầu vào và đầu ra cho sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và nhân rộng mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ thương mại, chú trọng đến các đơn vị trong khu vực nông thôn, sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống của địa phương. Tăng cường công tác Quản lý nhà nước đối với hoạt động của khu vực kinh tế tập thể trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Từ đó đề xuất cơ chế chính sách, các giải pháp, hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể trong ngành công thương; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Sở Công thương đối với công nghiệp và thương mại dịch vụ.

         Chương trình phối hợp với các nội dung: công tác tuyên truyền và thông tin; đánh giá thực trạng kinh tế tập thể trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ; nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất việc bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách; xây dựng và nhân rộng mô hình HTX thương mại - dịch vụ hoạt động có hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng và dạy nghề cho cán bộ, xã viên và người lao động trong HTX; đẩy mạnh xúc tiến thương mại và khuyến công; công tác thi đua khen thưởng...

          Trên cơ sở chương trình phối hợp, 2 đơn vị sẽ tích cực quan tâm chỉ đạo, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

          Tại buổi Lễ, 2 đơn vị đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012 - 2015.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh  và Sở Công thương ký kết chương trình phối hợp trước sự chứng kiến của Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị hai ngành 

Nguồn:Trần Thu