Tập huấn về thương mại điện tử năm 2014


2014-11-26 - Thực hiện Quyết định số 100⁄QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015 và triển khai Kế hoạch số 193⁄KH-SCT ngày 31⁄3⁄2014 của Sở Công thương Lai Châu về việc thực hiện các hoạt động phát triển thương mại điện tử tỉnh Lai Châu năm 2014. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lai Châu phối hợp với Trung tâm phát triển thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin tổ chức lớp tập huấn về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh từ ngày 25⁄11⁄2014 đến ngày 29⁄11⁄2014. Đến dự và chỉ đạo Lớp tập huấn có đồng chí Vừ A Tiến - Phó Giám đốc Sở Công thương.

     Thông qua lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các phương thức hoạt động cũng như các quy định của nhà nước về thương mại điện tử, đồng thời ứng dụng các phương thức giao dịch thương mại điện tử trong công tác quản lý và trong sản xuất kinh doanh như đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử... qua mạng Internet.

     Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về Thương mại điện tử của Trung tâm phát triển thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

Nguồn:Hà Thị Giang (TTKC&XTTM)