Sở Công Thương Lai Châu tiếp và làm việc với Cục Công nghiệp địa phương


2014-11-07 - Ngày 06⁄11⁄2014, Đoàn công tác của Cục Công nghiệp địa phương do đồng chí Phan Văn Bản - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Địa phương làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Sở Công thương Lai Châu về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khuyến công và quản lý cụm công nghiệp.

Tiếp đoàn công tác của Cục Công nghiệp địa phương có đồng chí Vừ A Tiến - Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Sở Công thương báo cáo tình hình quản lý cụm công nghiệp và công tác quản lý nhà nước về khuyến công, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến thảo luận xoay quanh các vấn đề: Tình hình ban hành và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua; tình hình xử lý cụm công nghiệp hình hành trước khi có Quy chế quản lý cụm công nghiệp theo Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKH ngày 10/10/2012 của liên Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý các cụm công nghiệp; các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác khuyến công.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Bản - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương đã ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Công thương trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khuyến công và quản lý cụm công nghiệp thời gian qua; đồng thời đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới Sở Công thương cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý khu, cụm công nghiệp; xây dựng Quy chế quản lý khu, cụm công nghiệp nhằm quản lý và huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, đồng thời tổ chức truyên truyền các chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư của tỉnh đến các doanh nghiệp. Về công tác khuyến công: cần sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình, Quy chế quản lý sử dụng kinh phí khuyến công địa phương; chú trọng chất lượng các dự án trọng điểm, tập trung vào các sản phẩm đặc trưng của tỉnh như chè, miến dong...

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện một số Đề án khuyến công Quốc gia và khảo sát các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguồn:Trần Thu