Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tân uyên, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu


2011-12-27 - Ngày 27⁄12⁄2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1161⁄QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tân uyên, huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Nguồn:Trần Thu