Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than uyên, huyện Than Uyên


2009-08-06 - Ngày 03⁄08⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1042⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Than uyên, huyện Than Uyên

                      Chi tiết Quyết định số 1042⁄QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu