Thông tư quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng


2014-10-30 - Ngày 10⁄10⁄2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 33⁄2014⁄TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

        Thông tư gồm 07 Điều, sửa đổi, bổ sung Điều 25, Điều 27 Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực; sửa đổi, bổ sung Điều 45, 47, 50, 53 và phụ lục của Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối.

        Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2014.

        Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Nguồn:Phòng QLĐN