Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện


2014-10-29 - Ngày 02⁄10⁄2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 31⁄2014⁄TT-BCT Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

        Thông tư gồm 06 Chương, 20 Điều quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện bao gồm: Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện; nối đất kết cấu kim loại và liền kề hành lang bảo an toàn đường dây dẫn điện trên không với điện áp từ 220kV trở lên phòng tránh điện cảm ứng; biển báo an toàn điện; thỏa thuận khi xây dựng công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không; chế độ báo cáo tai nạn điện và các phạm vi đối với hàng lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

        Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/11/2014. Bãi bỏ Thông tư số 03/2010/TT-BCT ngày 22/01/2010 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn.

       Chi tiết Thông tư xem tại đây

Nguồn:Phòng QLĐN