Quyết định phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020


2009-01-26 - Ngày 20⁄1⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 66⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2015, có xét đến năm 2020

                            Xem chi tiết Quyết định số 66⁄QĐ-UBND tại đây

Nguồn:Trần Thu