Quyết định về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020"


2012-10-24 - Ngày 03⁄5⁄2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2254⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020"

                           Chi tiết Quyết định số 2254⁄QĐ-BCT xem tại đây

Nguồn:Trần Thu