Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na tỉnh Lai Châu


2013-10-20 - Ngày 03⁄10⁄2013, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 725⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na tỉnh Lai Châu

                                  Chi tiết Quyết định số 725⁄QĐ-BCT xem tại đây

Nguồn:Trần Thu