Quyết định phê duyệt hiệu chỉnh Quy hoạch thủy điện Nậm Cuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2010-06-21 - Ngày 15⁄6⁄2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3146⁄QĐ-BCT phê duyệt hiệu chỉnh Quy hoạch thủy điện Nậm Cuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

                           Xem chi tiết Quyết định số 3146⁄QĐ-BCT tại đây

Nguồn:Trần Thu