Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2010-10-20 - Ngày 30⁄11⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1990⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết tại đây

Nguồn:Trần Thu