Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)


2010-10-08 - Ngày 04⁄11⁄2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành 1770⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

Xem chi tiết tại đây

Nguồn:Trần Thu