Quyết định phê duyệt, bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010


2008-10-30 - Ngày 27⁄10⁄2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1626⁄QĐ-UBND phê duyệt, bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

                             Xem chi tiết Quyết định số 1626⁄QĐ-UBND tại đây

Nguồn:Trần Thu