Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010


2010-10-20 - Ngày 07⁄9⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1097⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010

                           Xem chi tiết Quyết định số 1097⁄QĐ-UBND tại đây

Nguồn:Trần Thu