Quyết định phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)


2008-08-18 - Ngày 17⁄7⁄2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 986⁄QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

                                        Xem chi tiết Quyết định số 986⁄QĐ-UBND tại đây

Nguồn:Trần Thu