Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)


2010-07-18 - Ngày 15⁄7⁄2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 902⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2005 - 2010 (đợt 1)

                        Xem chi tiết Quyết định số 902⁄QĐ-UBND tại đây

Nguồn:Trần Thu