Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương


2022-12-16 - Ngày 15⁄11⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2536⁄KH-SCT về cải cách hành chính năm 2023

 

                           Chi tiết Kế hoạch số 2536/KH-SCT xem tại đây

Nguồn: