Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2012-09-18 - Ngày 27⁄8⁄2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 888⁄QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

                            Chi tiết Quyết định số 888⁄QĐ-UBND xem tại đây

Nguồn:Trần Thu