V⁄v triển khai Nghị quyết số 131⁄NQ-CP ngày 06⁄10⁄2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp


2022-11-09 - Ngày 09⁄11⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 4224⁄UBND-KSTT về việc triển khai Nghị quyết số 131⁄NQ-CP ngày 06⁄10⁄2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

                          Chi tiết Văn bản số 4224/UBND-KSTT xem tại đây

Nguồn: