Quyết định thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022


2022-11-17 - Ngày 17⁄11⁄2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 2568⁄QĐ-SCT về việc thành lập tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022

 

                  Chi tiết Quyết định số 2568/QĐ-SCT xem tại đây

Nguồn: