V⁄v chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2022


2022-11-18 - Ngày 17⁄11⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 4321⁄UBND-KSTT về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC năm 2022

 

                Chi tiết văn bản số 4321/UBND-KSTT xem tại đây

Nguồn: