Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp để duy trì và từng bước nâng cao thứ hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Lai Châu năm 2022


2022-11-02 - Ngày 31⁄10⁄2022, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 2384⁄KH-SCT về việc triển khai thực hiện các giải pháp để duy trì và từng bước nâng cao thứ hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Lai Châu năm 2022

 

                           Chi tiết Kế hoạch số 2384/KH-SCT xem tại đây

Nguồn:Trần Thu