Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu


2022-11-07 - Ngày 07⁄11⁄2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4163⁄KH-UBND rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 Chi tiết Kế hoạch số 4163/KH-UBND xem tại đây

Nguồn: