V⁄v triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh


2022-10-29 - Ngày 26⁄10⁄2022, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 3995⁄UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

 

                     Chi tiết Công văn số 3995/UBND-KSTT xem tại đây

Nguồn:VPS