Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na - tỉnh Lai Châu


2010-10-27 - Ngày 12⁄7⁄2010, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3681⁄QĐ-BCT phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Nậm Na - tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết tại đây

Nguồn:Trần Thu